Chronimy Twoje dane (klauzula informacyjna)

Zanim przekażesz nam swoje dane, sprawdź:

 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza dane, które nam przekażesz?

Kto jest administratorem Twoich danych?

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 61/102, 00-687, Warszawa (Administratora).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?

Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będziemy przetwarzać do realizacji naszych celów statutowych, tj. z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionej usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie wyraźna zgoda;
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk;
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści przez adres email – do wysłania materiałów marketingowych oraz newslettera.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Jeśli będzie to konieczne, Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, aż minie termin przedawnienia roszczeń, które mogłyby powstać w związku z przekazaniem Twoich danych.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT i usług e-mail marketingu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli z Administratorem) skontaktować?

Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@mnw.org.pl – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

 

 

Pliki cookies

 • Strona internetowa korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoich urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je usuniesz.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 • Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

przygotowane z dumą przez Miłość Nie Wyklucza © 2022