Chcę lepszej Polski

Chcę lepszej Polski

Chcę lepszej Polski

Chcę lepszej Polski

Dla cynicznych polityków kurczowo trzymających się władzy hasło „ochrona dzieci” jest tylko narzędziem w kampanii wyborczej.

„Ochrona dzieci” w wydaniu Jarosława Kaczyńskiego i Elżbiety Witek w 2023 roku to powtórka sprawdzonej w latach 2019-2020 brutalnej nagonki na osoby LGBT+.
Dla osób LGBT+, zwłaszcza tych młodych, to kolejne miesiące lęku o swoją przyszłość w kraju, w którym władza bierze je na celownik.

Tymczasem wszystkie dzieci potrzebują bezpieczeństwa, wsparcia i rzetelnej wiedzy.

Wszystkie dzieci potrzebują troski i miłości, a nie krzykliwych haseł wyborczych i dzielenia na lepsze i gorsze.

Dołącz do 13088 osób i podpisz się pod apelem!

Tak, chcę lepszej Polski:

Chcę takiej właśnie Polski: troskliwej, lepszej dla wszystkich dzieci. Dlatego popieram i domagam się wprowadzenia w życie postulatów dotyczących prawa rodzinnego, uzgodnienia płci, bezpieczeństwa, równego traktowania, zdrowia i edukacji*.

Kochać wszystkich, nikogo nie oszczędzać! 🙂 🌈

* lista postulowanych zmian w prawie przyjęta przez 27 polskich organizacji społecznych podczas Kongresu LGBT+ w 2019 r. znajduje się poniżej.

* lista postulowanych zmian w prawie przyjęta przez 27 polskich organizacji społecznych podczas Kongresu LGBT+ w 2019 r. znajduje się niżej.

Poniżej znajduje się Apel w wersji z dnia 17 września 2020 roku zaktualizowany powyżej w związku z kolejnym, bieżącym atakiem obozu rządzącego na osoby LGBT+, tym razem pod chwytliwym hasłem „ochrony dzieci”.

 

Prawa osób LGBT+ w Polsce są bliższe Rosji i Turcji, niż Niemcom, Czechom czy Chorwacji.

 

W Polsce po prostu ich nie ma. Jesteśmy skansenem Unii Europejskiej.

Obecna władza otwarcie atakuje osoby LGBT+. Duża część partii opozycyjnych od lat po prostu je ignoruje.

 

Chcemy lepszej Polski, z której nikt nie musi uciekać, żeby móc normalnie żyć. Rozwiązanie jest proste – trzeba zmienić prawo.

Podpisz apel i powiedz politykom: chcę lepszej Polski!

Chcemy bezpiecznej Polski, która nikogo nie wygania, na nikogo nie szczuje, która staje po stronie ofiar przemocy, a nie katów. Polski, która nie skazuje 2 milionów ludzi LGBT+ na bycie obywatelami drugiej kategorii i nie tłumaczy im, że nie jest gotowa, żeby uznać ich za ludzi. Musimy pokazać, że chcemy lepszej Polski. Dla wszystkich.

Zmiany naprawdę nie są skomplikowane: prawo rodzinne, wsparcie osób transpłciowych, bezpieczeństwo, równe traktowanie, zdrowie i edukacja. Pełną listę znajdziesz niżej.

Pod względem prawa jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Polska zajęła ostatnie miejsce w dorocznym rankingu ILGA Europe już trzeci rok z rzędu*.


Przy kompletnej obojętności władz, młode osoby są dręczone w szkołach i doprowadzane do samobójstw, ludzie są bici na ulicach, a pary tej samej płci, w tym rodziny z dziećmi, wyjeżdżają z kraju, w którym nie mają nawet prawa pochować ukochanej osoby. Osoby transpłciowe są ciągane po sądach, bo muszą pozywać swoich rodziców, a do ich spraw regularnie „przyłącza się” prokuratura.


* Raport Rainbow Europe 2022: https://rainbow-europe.org/country-ranking

Po latach bezczynności, wrogości i tchórzostwa, czas wreszcie, żeby politycy zaczęli robić to, co za co im płacimy – zadbać o godne i bezpieczne życie wszystkich, a nie tylko wybranych.


Dlatego mówimy im: chcemy lepszej Polski. Polski, w której stawia się tamę powodzi nienawiści i zmienia prawo tak, aby chroniło ofiary, a nie katów. Przywracało godność i bezpieczeństwo ludziom LGBT+ i ich najbliższym.

Mamy już

13088

z 15000 podpisów!

Poniżej znajduje się Apel w wersji z dnia 17 września 2020 roku zaktualizowany powyżej w związku z kolejnym, bieżącym atakiem obozu rządzącego na osoby LGBT+, tym razem pod chwytliwym hasłem „ochrony dzieci”.

 

Prawa osób LGBT+ w Polsce są bliższe Rosji i Turcji, niż Niemcom, Czechom czy Chorwacji.

 

W Polsce po prostu ich nie ma. Jesteśmy skansenem Unii Europejskiej.

Obecna władza otwarcie atakuje osoby LGBT+. Duża część partii opozycyjnych od lat po prostu je ignoruje.

 

Chcemy lepszej Polski, z której nikt nie musi uciekać, żeby móc normalnie żyć. Rozwiązanie jest proste – trzeba zmienić prawo.

Podpisz apel i powiedz politykom: chcę lepszej Polski!

Chcemy bezpiecznej Polski, która nikogo nie wygania, na nikogo nie szczuje, która staje po stronie ofiar przemocy, a nie katów. Polski, która nie skazuje 2 milionów ludzi LGBT+ na bycie obywatelami drugiej kategorii i nie tłumaczy im, że nie jest gotowa, żeby uznać ich za ludzi. Musimy pokazać, że chcemy lepszej Polski. Dla wszystkich.

Zmiany naprawdę nie są skomplikowane: prawo rodzinne, wsparcie osób transpłciowych, bezpieczeństwo, równe traktowanie, zdrowie i edukacja. Pełną listę znajdziesz niżej.

Pod względem prawa jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Polska zajęła ostatnie miejsce w dorocznym rankingu ILGA Europe już trzeci rok z rzędu*.


Przy kompletnej obojętności władz, młode osoby są dręczone w szkołach i doprowadzane do samobójstw, ludzie są bici na ulicach, a pary tej samej płci, w tym rodziny z dziećmi, wyjeżdżają z kraju, w którym nie mają nawet prawa pochować ukochanej osoby. Osoby transpłciowe są ciągane po sądach, bo muszą pozywać swoich rodziców, a do ich spraw regularnie „przyłącza się” prokuratura.


* Raport Rainbow Europe 2022: https://rainbow-europe.org/country-ranking

Po latach bezczynności, wrogości i tchórzostwa, czas wreszcie, żeby politycy zaczęli robić to, co za co im płacimy – zadbać o godne i bezpieczne życie wszystkich, a nie tylko wybranych.


Dlatego mówimy im: chcemy lepszej Polski. Polski, w której stawia się tamę powodzi nienawiści i zmienia prawo tak, aby chroniło ofiary, a nie katów. Przywracało godność i bezpieczeństwo ludziom LGBT+ i ich najbliższym.

Lepsza Polska, czyli jaka? Postulaty:

Oto lista postulatów prawnych przyjęta przez 27 polskich organizacji społecznych podczas Kongresu LGBT+ w 2019 r.

1. Rodzina

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje równość małżeńska – związek małżeński może zostać zawarty przez dwie osoby różnej lub tej samej płci. Dziecko ma prawo do bycia adoptowanym przez małżonków – bez względu na ich płeć.

Równolegle do instytucji małżeństwa funkcjonuje instytucja związku partnerskiego, dostępnego dla par tej samej i różnej płci. Związek partnerski reguluje prawa i obowiązki osób w nim pozostających, w tym zwłaszcza sytuację majątkową, alimenty i dziedziczenie.

Możliwe jest oznaczenie rodzicielstwa poprzez wskazanie w akcie urodzenia dziecka jako rodziców dwóch osób tej samej płci. Umożliwia to także ustalenie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę lub spłodzonego przez transpłciową kobietę. Z przewidzianych w ustawie o leczeniu niepłodności usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mogą korzystać osoby pozostające w związkach partnerskich i małżeńskich, bez względu na płeć oraz osoby samodzielne. Zabezpieczona jest sytuacja prawna dzieci wychowywanych przez więcej niż dwóch opiekunów prawnych.

Rozwiązanie:

Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie w 2020 r. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie (projekt z 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku partnerskim).

2. Uzgodnienie płci

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje ustawa o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną umożliwiającą uzgodnienie płci, opartą o zasadę samostanowienia. Procedura jest dostępna dla osób od 16 roku życia, których tożsamość płciowa jest niezgodna z ich płcią metrykalną.

Możliwe jest wyrobienie tymczasowego dokumentu tożsamości umożliwiającego funkcjonowanie w czasie trwania postępowania o uzgodnienie płci metrykalnej. 

Obowiązująca równość małżeńska i związki partnerskie umożliwiają uzgodnienie płci bez wymogu rozwodu lub rozwiązania związku partnerskiego. Uzgodnienie płci umożliwia wymianę odpowiednich dokumentów posługujących się danymi sprzed tranzycji – w tym świadectw pracy.

Zabezpieczona jest sytuacja prawna osób niebinarnych.

Zabezpieczona jest sytuacja prawna osób interpłciowych.

Rozwiązanie:

Brak projektu ustawy umożliwiającego uzgodnienie płci w postępowaniu administracyjnym; projekt ustawy o uzgodnieniu płci, uchwalonej 10 września 2015 r., zawetowanej przez Prezydenta, w kształcie, w jakim wpłynął do Sejmu, stanowi podstawę do dalszych prac.

3. Bezpieczeństwo

Chcemy Polski, w której:

W Kodeksie karnym istnieje definicja przestępstwa z nienawiści.

Wszystkie przestępstwa z nienawiści, w tym przestępstwa popełnione ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe, są ścigane z urzędu, a kary za nie są surowsze niż kary za porównywalne przestępstwa popełnione bez motywacji opartej na uprzedzeniach.

Nawoływanie do nienawiści i znieważenia, w tym publiczne znieważenia osób lub grup osób z powodu rzeczywistej lub domniemanej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych, są ściganymi z urzędu przestępstwami.

Osoby pokrzywdzone przestępstwami z nienawiści mają zapewniony faktyczny dostęp do skutecznych środków ochrony i wsparcia przewidzianych w ustawie o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Rozwiązanie:

Projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny, stanowi podstawę do dalszych prac – złożony w Sejmie i odrzucony w I czytaniu; brak projektu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

4. Równe traktowanie

Chcemy Polski, w której:

Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe obejmuje wszystkie obszary wskazane w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – zabezpieczenie społeczne, usługi, w tym usługi mieszkaniowe, rzeczy, nabywanie praw lub energii, opiekę zdrowotną, oświatę i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie.

Ustawa wyraźnie umożliwia zarówno naprawienie szkody majątkowej (odszkodowanie), jak niemajątkowej (zadośćuczynienie), żądanie zaprzestania naruszania zasady równego traktowania oraz przeproszenia.

Rozwiązanie:

Projekty ustaw nowelizujących ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, będące podstawą do dalszych prac – w zakresie rozszerzenia ochrony przed dyskryminacją we wszystkich obszarach (projekt z 10 października 2012 r.) oraz w zakresie możliwych roszczeń osoby pokrzywdzonej nierównym traktowaniem (projekt z dnia 26 maja 2015 r.).

5. Zdrowie

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje zakaz praktyk konwersyjnych oraz ich promowania.

Dyskryminacja w obszarze ochrony zdrowia, w tym dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, stanowi naruszenie praw pacjenta w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia na jej podstawie niezależnie od możliwości skorzystania z innych środków ochrony prawnej.

Zapewnione jest finansowanie ze środków publicznych zabiegów medycznych związanych z uzgodnieniem płci. Istnieje standard organizacyjny opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Standard przewiduje poszanowanie prawa osób interpłciowych i transpłciowych do samostanowienia.

Małoletni, po ukończeniu 15 roku życia, mogą samodzielnie wyrażać zgodę na badanie i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa ginekologicznego, urologicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, endokrynologicznego.

Rozwiązanie:

Projekt ustawy zakazującej praktyk konwersyjnych, wniesiony do Sejmu; brak projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych.

6. Edukacja

Chcemy Polski, w której:

Podstawa programowa obejmuje treści związane z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, przemocy motywowanej uprzedzeniami, a także wiedzę o orientacjach seksualnych, tożsamościach płciowych, ekspresji płciowej oraz cechach płciowych.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami jest obowiązkiem szkół i placówek edukacyjnych wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dzięki odpowiednim przepisom ustawy – Prawo oświatowe, szkoły mają obowiązek zapewnić możliwość funkcjonowania transpłciowych uczniów i uczennic zgodnie z tożsamością płciową, z którą oni sami się identyfikują, oraz wybranym imieniem.

Rozwiązanie:

Nowelizacja rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół oraz rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek; brak projektów; brak projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe.

Osoby, które podpisały apel o lepszą Polskę:

13,088 Magdalena S.
13,087 Mateusz J.
13,086 Piotr Z.
13,085 Adam B.
13,084 Szymon N.
13,083 Beata S.
13,082 Zofia K.
13,081 Anna A.
13,080 Zuzanna K.
13,079 Keri S.
13,078 Karol S.
13,077 Dorota G.
13,076 Anna M.
13,075 Katarzyna T.
13,074 Olga B.
13,073 Dawid G.
13,072 Katarzyna .
13,071 Ewelina P.
13,070 Agata K.
13,069 Serapia D.
13,068 Patrycja B.
13,067 Marek K.
13,066 Grzegorz J.
13,065 Jakub T.
13,064 Kacper J.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

przygotowane z dumą przez Miłość Nie Wyklucza © 2022