Chcę lepszej Polski

Chcę lepszej Polski

Chcę lepszej Polski

Chcę równych praw!

Politycy często wypowiadają się przeciwko równouprawnieniu osób LGBT+, zasłaniając się „wartościami rodzinnymi”. Niestety interesują ich tylko te rodziny, które wyglądają jak ich własne.

W Polsce już teraz pary jednopłciowe żyją razem bez żadnej ochrony ze strony państwa, a osoby transpłciowe muszą pozywać własnych rodziców, by uzgodnić płeć metrykalną. Znajdujemy się na szarym końcu państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sytuację osób LGBT+.

Najwyższy czas naprawić lata zaniedbań i sprawić, by każda osoba w Polsce miała równe prawa.

Dołącz do 13238 osób i podpisz się pod apelem!

Tak, chcę lepszej Polski:

Chcę takiej właśnie Polski: troskliwej, lepszej dla wszystkich dzieci. Dlatego popieram i domagam się wprowadzenia w życie postulatów dotyczących prawa rodzinnego, uzgodnienia płci, bezpieczeństwa, równego traktowania, zdrowia i edukacji*.

Kochać wszystkich, nikogo nie oszczędzać! 🙂 🌈

* lista postulowanych zmian w prawie przyjęta przez 27 polskich organizacji społecznych podczas Kongresu LGBT+ w 2019 r. i zaktualizowana w 2023 r.  znajduje się poniżej.

* lista postulowanych zmian w prawie przyjęta przez 27 polskich organizacji społecznych podczas Kongresu LGBT+ w 2019 r. znajduje się niżej.

Poniżej znajduje się Apel w wersji z września 2023 roku zaktualizowany w związku z kolejnym, bieżącym atakiem obozu rządzącego na osoby LGBT+, tym razem pod chwytliwym hasłem „ochrony dzieci”.

 

Prawa osób LGBT+ w Polsce są bliższe Rosji i Turcji, niż Niemcom, Czechom czy Chorwacji.

W Polsce po prostu ich nie ma. Jesteśmy skansenem Unii Europejskiej.

Obecna władza otwarcie atakuje osoby LGBT+. Duża część partii opozycyjnych od lat po prostu je ignoruje.

 

Chcemy lepszej Polski, z której nikt nie musi uciekać, żeby móc normalnie żyć. Rozwiązanie jest proste – trzeba zmienić prawo.

Podpisz apel i powiedz politykom: chcę lepszej Polski!

Chcemy bezpiecznej Polski, która nikogo nie wygania, na nikogo nie szczuje, która staje po stronie ofiar przemocy, a nie katów. Polski, która nie skazuje 2 milionów ludzi LGBT+ na bycie obywatelami drugiej kategorii i nie tłumaczy im, że nie jest gotowa, żeby uznać ich za ludzi. Musimy pokazać, że chcemy lepszej Polski. Dla wszystkich.

Zmiany naprawdę nie są skomplikowane: prawo rodzinne, wsparcie osób transpłciowych, bezpieczeństwo, równe traktowanie, zdrowie i edukacja. Pełną listę znajdziesz niżej.

Pod względem prawa jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Polska zajęła ostatnie miejsce w dorocznym rankingu ILGA Europe już trzeci rok z rzędu*.

Przy kompletnej obojętności władz, młode osoby są dręczone w szkołach i doprowadzane do samobójstw, ludzie są bici na ulicach, a pary tej samej płci, w tym rodziny z dziećmi, wyjeżdżają z kraju, w którym nie mają nawet prawa pochować ukochanej osoby. Osoby transpłciowe są ciągane po sądach, bo muszą pozywać swoich rodziców, a do ich spraw regularnie „przyłącza się” prokuratura.

* Raport Rainbow Europe 2023: https://rainbow-europe.org/country-ranking

Po latach bezczynności, wrogości i tchórzostwa, czas wreszcie, żeby politycy zaczęli robić to, co za co im płacimy – zadbać o godne i bezpieczne życie wszystkich, a nie tylko wybranych.


Dlatego mówimy im: chcemy lepszej Polski. Polski, w której stawia się tamę powodzi nienawiści i zmienia prawo tak, aby chroniło ofiary, a nie katów. Przywracało godność i bezpieczeństwo ludziom LGBT+ i ich najbliższym.

Mamy już

13238

z 15000 podpisów!

Poniżej znajduje się Apel w wersji z dnia 17 września 2020 roku zaktualizowany powyżej w związku z kolejnym, bieżącym atakiem obozu rządzącego na osoby LGBT+, tym razem pod chwytliwym hasłem „ochrony dzieci”.

 

Prawa osób LGBT+ w Polsce są bliższe Rosji i Turcji, niż Niemcom, Czechom czy Chorwacji.

 

W Polsce po prostu ich nie ma. Jesteśmy skansenem Unii Europejskiej.

Obecna władza otwarcie atakuje osoby LGBT+. Duża część partii opozycyjnych od lat po prostu je ignoruje.

 

Chcemy lepszej Polski, z której nikt nie musi uciekać, żeby móc normalnie żyć. Rozwiązanie jest proste – trzeba zmienić prawo.

Podpisz apel i powiedz politykom: chcę lepszej Polski!

Chcemy bezpiecznej Polski, która nikogo nie wygania, na nikogo nie szczuje, która staje po stronie ofiar przemocy, a nie katów. Polski, która nie skazuje 2 milionów ludzi LGBT+ na bycie obywatelami drugiej kategorii i nie tłumaczy im, że nie jest gotowa, żeby uznać ich za ludzi. Musimy pokazać, że chcemy lepszej Polski. Dla wszystkich.

Zmiany naprawdę nie są skomplikowane: prawo rodzinne, wsparcie osób transpłciowych, bezpieczeństwo, równe traktowanie, zdrowie i edukacja. Pełną listę znajdziesz niżej.

Pod względem prawa jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Polska zajęła ostatnie miejsce w dorocznym rankingu ILGA Europe już trzeci rok z rzędu*.


Przy kompletnej obojętności władz, młode osoby są dręczone w szkołach i doprowadzane do samobójstw, ludzie są bici na ulicach, a pary tej samej płci, w tym rodziny z dziećmi, wyjeżdżają z kraju, w którym nie mają nawet prawa pochować ukochanej osoby. Osoby transpłciowe są ciągane po sądach, bo muszą pozywać swoich rodziców, a do ich spraw regularnie „przyłącza się” prokuratura.


* Raport Rainbow Europe 2022: https://rainbow-europe.org/country-ranking

Po latach bezczynności, wrogości i tchórzostwa, czas wreszcie, żeby politycy zaczęli robić to, co za co im płacimy – zadbać o godne i bezpieczne życie wszystkich, a nie tylko wybranych.


Dlatego mówimy im: chcemy lepszej Polski. Polski, w której stawia się tamę powodzi nienawiści i zmienia prawo tak, aby chroniło ofiary, a nie katów. Przywracało godność i bezpieczeństwo ludziom LGBT+ i ich najbliższym.

Lepsza Polska, czyli jaka? Postulaty:

Oto skrócona lista postulatów prawnych przyjętych przez 27 polskich organizacji społecznych podczas Kongresu LGBT+ w 2019 r. i zaktualizowanych w 2023 roku podpisami 32 grup i organizacji. Pełną wersję postulatów znajdziesz na stronie Deklaracji Kongresu LGBT+.

1. Rodzina

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje równość małżeńska – związek małżeński może zostać zawarty przez dwie osoby różnej lub tej samej płci. Dziecko ma prawo do bycia adoptowanym przez małżonków lub osoby tworzące związki nieformalne – bez względu na ich płeć – a także przez osobę małżeńską lub partnerską rodzica oraz przez osoby samodzielne.

Tęczowe rodziny założone za granicą są uznawane w Polsce. Dotyczy to zarówno małżeństw i związków partnerskich zakładanych za granicą, jak i rodzicielstwa osób, niezależnie od płci.
Możliwe jest oznaczenie rodzicielstwa jednej osoby (bez wpisywania tzw. danych kryjących), niezależnie od jej płci.

Z usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mogą korzystać osoby pozostające w związkach partnerskich i małżeńskich, bez względu na płeć, oraz osoby samodzielne. Usługi dostępne w ramach obecnej ustawy o leczeniu niepłodności zostają rozszerzone m.in. o domową inseminację i są stale nowelizowane wraz z rozwojem wiedzy medycznej w tym zakresie.

Rozwiązanie:

Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie w 2020 r.

 

Projekt ustawy o związku partnerskim złożony w Sejmie (projekt z 24 kwietnia 2018 r.
 
Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

2. Uzgodnienie płci

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje ustawa o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną umożliwiającą uzgodnienie płci opartą o zasadę samostanowienia.
 
Procedura jest dostępna dla osób, których tożsamość płciowa jest niezgodna z ich płcią metrykalną, niezależnie od wieku, w tym dla osób małoletnich.

Możliwe jest wyrobienie tymczasowego dokumentu tożsamości umożliwiającego funkcjonowanie w czasie trwania postępowania o uzgodnienie płci metrykalnej. 

W szpitalach, zakładach karnych, aresztach śledczych lub innych instytucjach odosobnienia, osoby transpłciowe w toku tranzycji (lub niedecydujące się na uzgodnienie płci metrykalnej) mają zabezpieczone prawo do indywidualizacji warunków ich pobytu/ osadzenia (w tym również do pobytu na oddziałach zgodnych z płcią odczuwaną).

Zabezpieczona jest sytuacja prawna osób niebinarnych poprzez umożliwienie niebinarnego oznaczenia płci metrykalnej lub zniesienie oznaczenia płci w dokumentach.

Rozwiązanie:

Brak projektu ustawy umożliwiającego uzgodnienie płci w postępowaniu administracyjnym; projekt ustawy o uzgodnieniu płci, uchwalonej 10 września 2015 r., zawetowanej przez Prezydenta, w kształcie, w jakim wpłynął do Sejmu, stanowi podstawę do dalszych prac.

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian
prawnych.

3. Bezpieczeństwo

Chcemy Polski, w której:

Przeciwdziałanie mowie nienawiści w internecie odzwierciedla co najmniej standard przyjęty lub projektowany na szczeblu europejskim i uwzględnia wprowadzenie stosowanych obowiązków po stronie usługodawców internetowych.

Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści na szczeblu krajowym jest realizowane w ramach kompleksowej strategii opracowanej z osobami eksperckimi, obejmującej także Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania oraz uwzględniającej wytyczne prowadzenia postępowań dla organów ścigania.

Istnieje jeden, scentralizowany system ewidencjonowania statystyk na temat skali przestępstw z nienawiści, w tym popełnianych ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe.

Rozwiązanie:

Projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny, stanowi podstawę do dalszych prac – złożony w Sejmie i odrzucony w I czytaniu; brak projektu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

4. Równe traktowanie

Chcemy Polski, w której:

Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe obejmuje co najmniej wszystkie obszary wskazane w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – zabezpieczenie społeczne, usługi, w tym usługi mieszkaniowe, rzeczy, nabywanie praw lub energii, opiekę zdrowotną, oświatę i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie.

Ustawa wyraźnie umożliwia zarówno naprawienie szkody majątkowej (odszkodowanie), jak niemajątkowej (zadośćuczynienie), żądanie zaprzestania naruszania zasady równego traktowania oraz przeproszenia.

 

Rzeczpospolita Polska ratyfikuje protokół 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ustanawiający ogólny zakaz dyskryminacji.
 
Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania jest przyjmowany i nowelizowany regularnie, opracowywany przy współpracy ze społeczeństwem obywatelskim oraz osobami eksperckimi i wprost obejmuje działania na rzecz równego traktowania osób LGBT+.
 

Rozwiązanie:

Projekty ustaw nowelizujących ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – w zakresie rozszerzenia ochrony przed dyskryminacją we wszystkich obszarach (projekt z 10 października 2012 r.) oraz w zakresie możliwych roszczeń osoby pokrzywdzonej nierównym traktowaniem (projekt z 26 maja 2015 r.).

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

5. Zdrowie

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje zakaz „pseudopraktyk” konwersyjnych (w tym dotyczących identyfikacji aseksualnej) oraz ich promowania.
Zapewnione jest finansowanie ze środków publicznych opieki zdrowotnej związanej z uzgodnieniem płci.

Dyskryminacja w obszarze ochrony zdrowia, w tym dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, stanowi naruszenie praw pacjenta w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia na jej podstawie niezależnie od możliwości skorzystania z innych środków ochrony prawnej.

Istnieje standard specjalistycznej i wrażliwej opieki zdrowotnej osób interpłciowych, transpłciowych oraz osób aseksualnych. Standard przewiduje poszanowanie prawa osób interpłciowych, transpłciowych oraz osób aseksualnych do samostanowienia, a także zakłada włączenie odpowiednich zagadnień do programów nauczania kierunków medycznych.

Małoletni, po ukończeniu 15 roku życia, mogą samodzielnie wyrażać zgodę na badanie i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa ginekologicznego, urologicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, endokrynologicznego.

Rozwiązanie:

Projekt ustawy zakazującej praktyk konwersyjnych wniesiony do Sejmu;

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

6. Edukacja

Chcemy Polski, w której:

Podstawa programowa obejmuje treści związane z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (w tym aseksualną), tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, przemocy motywowanej uprzedzeniami, a także wiedzę o orientacjach seksualnych, tożsamościach płciowych, ekspresji płciowej oraz cechach płciowych.

Podstawa programowa obejmuje treści dotyczące edukacji seksualnej oparte o standardy WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) oraz APA (Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
 
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami jest obowiązkiem szkół i placówek edukacyjnych, którego realizacja jest weryfikowana poprzez oficjalnie mierniki inkluzywności szkół oraz odpowiednie narzędzia monitorowania i ewaluacji.

Dzięki odpowiednim przepisom ustawy – Prawo oświatowe, szkoły mają obowiązek zapewnić możliwość funkcjonowania transpłciowych uczniów i uczennic zgodnie z tożsamością płciową, z którą oni sami się identyfikują, oraz wybranym imieniem.

Rozwiązanie:

Częściowo jedynie zmiany w zakresie praktyki stosowania prawa;

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

7. Migracje

Chcemy Polski, w której:

Osobom uchodźczym jest udzielana ochrona międzynarodowa ze względu na prześladowania z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych.
 
W toku postępowań o nadanie statusu osoby uchodźczej ze względu na prześladowania z powodu ww. cech organy stosują się do standardu wynikającego z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uwzględniającego ochronę prywatności, zwłaszcza w toku postępowania dowodowego.
Osoby LGBT+ ubiegające się̨ o ochronę międzynarodową w Polsce mają zapewnione bezpieczeństwo, równe traktowanie, dostęp do specjalistycznego wsparcia oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 
Osoby transpłciowe przebywające w ośrodkach dla osób cudzoziemczych mają zabezpieczone prawo do indywidualizacji warunków pobytu, w tym do pobytu w ośrodku zgodnie z płcią odczuwaną
Małżeństwa i związki partnerskie zawarte przez osoby tej samej płci za granicą, a także rodzicielstwo osób tej samej płci, są uznawane w Polsce w kontekście tzw. prawa do łączenia z rodziną (tj. przyznawania prawa pobytu rodzinie osoby cudzoziemskiej).
 

Rozwiązanie:

Częściowo jedynie zmiany w zakresie praktyki stosowania prawa;

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

Osoby, które podpisały apel o lepszą Polskę:

13,238 Joanna S.
13,237 Zofia O.
13,236 Wiktor J.
13,235 Natalia W.
13,234 Wioleta W.
13,233 Dominika F.
13,232 Diana Z.
13,231 Karolina W.
13,230 Paulina S.
13,229 Ivan A.
13,228 Andrzej .
13,227 Katarzyna .
13,226 Zuzanna .
13,225 Michalina D.
13,224 Mirosława C.
13,223 Dawid M.
13,222 Kalina K.
13,221 Justyna K.
13,220 Dariusz M.
13,219 Izmena S.
13,218 Jolanta M.
13,217 Zofia K.
13,216 Aleksandra Z.
13,215 Adrian N.
13,214 Korneliusz K.

Częściowo jedynie zmiany w zakresie praktyki stosowania prawa;

 

Do pozostałych z powyższych postulatów nie wypracowano jeszcze projektów zmian prawnych.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

przygotowane z dumą przez Miłość Nie Wyklucza © 2022