Jesteśmy stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza.

Jesteśmy Kongresem LGBT+, który odbył się w 2019 roku.

Jesteśmy ludźmi, którym zależy na lepszej Polsce dla osób LGBT+.

W marcu 2019 roku w Warszawie odbył się Kongres LGBT+ zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. W Kongresie wzięło udział 27 grup i organizacji z całej Polski, działających na rzecz osób LGBT+. Przyjęłyśmy i przyjęliśmy wspólną Deklarację, która wskazuje na najważniejsze potrzeby społeczności LGBT+ oraz proponuje konkretne rozwiązania prawne, które na te potrzeby odpowiadają.

To właśnie te postulaty są treścią otwartego apelu, pod którym możesz się podpisać, mówiąc głośno i wyraźnie: chcę lepszej Polski!

Działamy na różnych płaszczyznach, w różnych miejscach i na różne sposoby. Pomimo tych różnic, wszystkie i wszyscy dążymy do wspólnego celu – Polski, w której wszystkie osoby cieszą się pełnią praw, w której prawo będzie chronić zamiast dyskryminować, w której ludzie będą chcieli żyć, będą mogli tworzyć rodziny, bez względu na tożsamość płciową, orientację seksualną i ekspresję. Polski, w której w razie potrzeby każda osoba otrzyma pomoc.

Chcemy lepszej Polski, z której nikt nie musi uciekać, żeby móc normalnie żyć.

Dziś, w 2020 roku, po wszystkich brutalnych, nienawistnych i zaszczuwających kampaniach wyborczych, Polska jest najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Trwa największa w historii nagonka na osoby LGBT+. Bezkarnie mówi się o „walce z ideologią”. Tymczasem cierpią żywi ludzie. Polki i Polacy boją się żyć we własnym kraju – jeśli mają taką możliwość, uciekają do miejsc, w których uznaje się ich za ludzi i pełnoprawnych obywateli.

Właśnie dlatego przypominamy naszą Deklarację i jej postulaty. Wizja lepszej Polski już istnieje – czas wreszcie, żeby politycy zaczęli robić to, co za co im płacimy, żeby zadbali o godne i bezpieczne życie wszystkich, a nie tylko wybranych. Te zapisy muszą trafić do programów partii opozycyjnych. Żeby tak się stało, musimy pokazać, że chcemy bezpiecznej Polski, która nikogo nie wygania, na nikogo nie szczuje, która staje po stronie ofiar przemocy, a nie katów.

Musimy pokazać, że chcemy lepszej Polski. Dla wszystkich.

31 marca 2019, Kongres LGBT+, fot. Miłość Nie Wyklucza

→ Pobierz Deklarację Kongresu LGBT+

31 marca 2019 roku pod Deklaracją podpisało się 27 grup i organizacji:
Federacja Znaki Równości, Fundacja Równość.org.pl, Fundacja Tęczowe Rodziny, Fundacja Trans-Fuzja, Fundacja Wiara i Tęcza, Fundacja Wolontariat Równości, Marsz Równości w Lublinie, Marsz Równości w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Prowincja Równości, Stowarzyszenie Akceptacja, Stowarzyszenie Fabryka Równości, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Stowarzyszenie Instytut Równości, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Kultura Równości, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie My, Rodzice, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Stowarzyszenie Queerowy Maj, Stowarzyszenie Stan Równości, Stowarzyszenie Tęczówka, Stowarzyszenie Tęczowe Opole, Stowarzyszenie Tęczowy Białystok, Stowarzyszenie Tolerado.

Dołącz do nich!